Codzienna Radość Życia

„Codzienna Radość Życia” to program Joyce Meyer mówiący o prostej wierze w niezwykłego Boga. Ludzie na całym świecie poprzez posługę Joyce Meyer doświadczają odświeżenia wiary, zachętę i zbudowanie.

Joyce Meyer jest bez wątpienia jedną z najbardziej znanych na całym świecie osób, które Bóg szczególnie namaścił i wyposażył do głoszenia Bożej prawdy, która wyzwala do wolności dzieci Boże oraz łaski, która zbawia, uzdrawia i pomaga w codziennym życiu.

Joyce Meyer jest założycielką organizacji „Hand of Hope”, która bardzo aktywnie działa pomagając cierpiącym ludziom w ich trudnym położeniu. Misja ta pomaga również chrześcijanom wzrastać w wierze. „Hand of Hope” skupiona jest na karmieniu głodnych (70 000 dzieci karmionych dziennie, 31 milionów posiłków rocznie, ośrodki w 30 krajach), leczeniu chorych (bezpłatna opieka lekarska dla setek tysięcy potrzebujących, szpitale w krajach trzeciego świata), wspomaganiu biednych w najuboższych narodach, ratowaniu dzieci przed życiem na ulicy (39 domów opieki dla dzieci na świecie) oraz przyprowadzaniu ludzi do Boga.

Więcej informacji na temat autorki i działalności Joyce Meyer Ministries możesz się dowiedzieć na stronach: www.joycemeyer.org lub www.joycemeyer.org.pl